ALGEMENE VOORWAARDEN

van zwemschool Linda te Wagenborgen


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u of uw kind zich aanmeld voor Zwemschool Linda in Wagenborgen.

Inschrijving

Er dient voor alle doelgroepen van Zwemschool Linda te worden ingeschreven. U kunt zich digitaal inschrijven via de website. www.zwemschool-linda.nl Wij zullen de inschrijving verwerken en contact met u opnemen voor het starten van de les.

Tarieven

De kosten voor de zwemlessen ABC, ouder en kind zwemmen en zwangerschap zwemmen zijn te vinden op de website. De kosten voor het lidmaatschap zijn per maand en zullen automatisch worden geïncasseerd. Het inschrijfgeld voor een lidmaatschap is (eenmalig) €19,00 Het examengeld (afzwemmen diploma’s) bedraagt (eenmalig) €19,00

Betaling

Zwemschool Linda hanteert een automatisch machtigingssysteem. Men vult het machtigingsformulier in en Zwemschool Linda regelt de betaling voor u. De 25e van de maand wordt het contributiebedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Tevens is Zwemschool Linda gerechtigd om de contributie te verhogen indien de Zwemschool dit noodzakelijk acht.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan ALLEEN per e-mail. U kunt zwemschool Linda een e-mail sturen met de gegevens van u en/ of uw kind. Een andere wijze van opzeggen wordt niet geaccepteerd. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, deze dient voor de 1e van de maand bij ons binnen te zijn.

Contributieachterstand

Wanneer de leden een contributieachterstand van drie maanden hebben, ontvangen zij op het ingeschreven adres een betalingsherinnering. De leden krijgen de kans om de achterstand binnen twee weken te voldoen. (Zie ook sub. Incassokosten)

Incassokosten

Indien de contributie niet wordt voldaan, kunnen er eventuele kosten bijkomen voor de klant, waaronder incassokosten. Wordt er na de eerste aanmaning niet betaald, komt er €2,50 per aanmaning voor de rekening van de klant.

Persoonsgegevens:

Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Zwemschool Linda is gerechtigd te verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. incasseren en communicatie met de leden.

Ziekte of afwezigheid

Lessen die vanwege ziekte of andere omstandigheden worden gemist worden niet verrekend nog vergoed nog ingehaald. Indien er sprake is van een langdurige afwezigheid vanwege ziekte of ander omstandigheden dan mag u hier een schriftelijke melding van maken via de e-mail. De zwemschool zal dan samen met u kijken naar een juiste oplossing.

Aansprakelijkheid

Zwemschool Linda is nimmer aansprakelijk voor kosten of schades die mochten ontstaan door;

  • daden of nalatigheden van leden
  • enige of andere van buitenaf komende oorzaken.

Lesrooster

Alle lessen staan vermeld op de website. Periodiek kan Zwemschool Linda dit rooster wijzigen en/of verplaatsen. Tijdens de schoolvakanties zullen alle lessen doorgaan met uitzondering van de kerstvakantie. Tijdens de zomervakantie zullen we met een aangepast rooster werken. Voor meer informatie bekijk tegen die tijd de website. Tijdens enkele officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Om de drie maanden heeft Zwemschool Linda kijklessen, u als ouder mag dan de gehele les aanwezig zijn. (voor datums etc. zie de website)

Veiligheid

Zwemschool Linda zal haar lessen zo organiseren dat de lessen veilig en ordelijk kunnen verlopen. Eventuele lichamelijke beperkingen etc. dienen bij inschrijving vermeld te worden. Deze informatie is zeer nuttig voor de lesgever en voor de ordelijke en veilige verloop van de lessen. Verhuizing: Bent u verhuisd of heeft u een nieuw telefoon nummer gekregen zou u deze dan via de e-mail aan zwemschool Linda door willen geven. info@zwemschool-linda.nl