REGELS

van zwemschool Linda te Wagenborgen


  • Ouders kunnen tijdens de zwemlessen gaan sporten of wachten op de sportschool. Het is niet toegestaan tijdens de zwemlessen in de zwemzaal of in de kleedruimtes te zijn. Tijdens de eerste zwemles en tijdens de kijklessen bent u van harte welkom in de zwemzaal om te kijken hoe uw kind het doet.
  • Kinderen die geruime tijd voor aanvang van de lessen aanwezig zijn, dienen te wachten in de kleedkamer. Vijf minuten voordat de zwemles begint mogen de kinderen onder begeleiding van een ouder de zwemzaal in. De kinderen mogen hier plaatsnemen op de bank totdat de zwemles begint. Ouders/ verzorgers zijn voor en na de zwemles verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen in de kleedkamer en in de rest van het gebouw.
  • Omdat alle lessen in elkaar overlopen is er geen tijd om tussen de lessen door gesprekken te voeren met ouders. Indien er toch vragen of opmerkingen zijn over de vorderingen van uw kind of lesgever, kunt u via de mail contact met ons opnemen.
  • Vaders dienen met hun kinderen naar de herenkleedkamer te gaan, moeders met hun kinderen naar de dameskleedkamer. Aan het begin en aan het einde van de zwemlessen worden de kleedkamers ook door de leden van het fitnesscentrum gebruikt en zij kunnen dit storend vinden als vaders in de dameskleedkamers zijn en andersom.
  • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen. Dit geeft te veel organisatorische problemen en onrust in de lesgroepjes.
  • Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de zwemles, wordt u verzocht dit door te geven aan de lesgever. Hier kan dan rekening mee worden gehouden.
  • Mocht uw zoon of dochter niet op de zwemles kunnen komen i.v.m. een feestje, ziekte etc. Zou u ons hiervan op de hoogte willen stellen d.m.v. een e-mail te sturen naar info@zwemschool-linda.nl of u kunt Linda een sms sturen naar 06-52236883